P3

MästarePLUS – kundbetjäning och försäljning, en individuell tävling

Hennamari Antila och Heidi Stubb från Kiipula.

Allmän beskrivning av grenen

Till uppgifterna inom kundbetjäning och försäljning hör olika kundbetjäningssituationer och affärsarbete. De som avlagt grundexamen inom företagsekonomi arbetar med olika uppgifter inom försäljning och handel.

En yrkeskunnig kundbetjänare och försäljare verkar alltid med kundens bästa för ögonen och kan betjäna olika slags kunder. Hen har goda samarbets- och kommunikationsfärdigheter även i nya situationer. Hen känner produkterna väl och kan sälja det kunden behöver. Hen har tillräckliga språkkunskaper, ekonomiskt kunnande och kan använda datateknik som stöd i kundbetjäningen och försäljningen.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kraven på yrkesskicklighet i kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning i grundexamen inom företagsekonomi och på arbetslivets krav. Bedömningsskalan är N1-nivån. Tävlingsuppgifterna kan tillgodogöras i yrkesprov. Tävlingen är en individuell tävling.

Grenansvarig:

Hennamari Antila
hennamari.antila@kiipula.fi

Vice grenansvarig::

Heidi Stubb
heidi.stubb@kiipula.fi