Hälsning från Mästare2018 Tammerfors -evenemangets beskyddare

Tammerfors – bäst för studerande!

Tammerfors är Finlands främsta stad för studeranden. Antalet unga vuxna människor i Tammerfors är betydande, den största åldersgruppen är 24-åringar. Nästan 40 procent av tammerforsare är 2040 år gamla. I övriga Finland är andelen 25 procent. Den mest attraktiva studentstaden spelar en stor roll i dessa siffror.

Succéen med det nya högskolesamfundet och Tammerfors stads och hela traktens framgång hör tätt ihop. Det är precis här det händer: Tammerfors är vägvisare på många sätt – inte minst när det gäller att hitta och skapa nya möjligheter.

Man måste skaffa kunnande men också utveckla det. Utbildningen ska leda till arbete och försörjning. Vårt mål är att tillsammans med företag garantera den första arbetsplatsen till varje ung person. Dessutom är vårt mål att försäkra en utbildnings- och sysselsättningsväg för varje ung människa.

Samarbetet med hela trakten är väldigt viktigt även i framtiden. I samarbetet inom trakten ligger också Tredus rötter. Tredu sammanbinder yrkesutbildningen i Pirkanmaa och visar väg till fortsatta studier eller arbetslivet.

Skolsystemet i Finland är smart uppbyggt. Vägen framåt slutar inte, väljer du antingen gymnasie- eller yrkesutbildning på andra stadiet. Båda ger behörighet för fortsatta studier ända fram till universitetet!

Tammerfors nya universitet ger helt nya möjligheter till samarbetet mellan högskolor, företag, yrkeshögskolor och skolor på andra stadiet.

Samarbetet mellan de stora medverkande i branschen kan leda till praktisk inlärning och samtidigt öppna dörrar till arbetslivet. Dessutom medför det kunnande till Tammerfors trakten. Akademiska toppenforskning, praktiska kunskaper och samarbete med näringslivet går hand i hand. Det nya universitetet är ett innovationscentrum i Tammerfors.

Tammerfors mål är att ligga etta när det gäller utbildning och kunnande även år 2030. Detta innebär samhällelig inlärning av hög kvalitet, arbetslivsorienterad utbildning och kunnande samt att locka kompetent arbetskraft som vill stanna kvar och bli tammerforsare.

Succéen med det nya högskolesamfundet och Tammerfors stads och hela traktens framgång hör tätt ihop. Det är precis här det händer: Tammerfors är vägvisare på många sätt – inte minst när det gäller att hitta och skapa nya möjligheter.

 

Lauri Lyly
Tampere Borgmästare
Mästare2018 Tammerfors -evenemangets beskyddare