205

Tietokoneet ja verkot, yksilökilpailu

Lajivastaava Seppo Laurila ja varavastaava Seppo Aapa Tredusta.
Lajivastaava Seppo Laurila ja varavastaava Seppo Aapa Tredusta.

Yleiskuvaus kilpailulajista

Lajin kilpailutehtävät perustuvat ammatillisen ICT-asentajatutkinnon koulutuksen kiitettävän tason (3) vaatimuksiin. Kilpailussa IT-alan ammattilaiset toteuttavat modulaarisen asiakastyön. Työssä testataan kilpailijoiden taidot laitteisto- ja ohjelmistoasennuksissa sekä järjestelmän ylläpidossa. Kilpailutehtävien arviointi perustuu toiminnallisuuteen.

Kilpailijalta edellytetään hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa sekä sujuvaa asiakaspalveluosaamista oman alan tukitehtävissä. Kilpailussa käytettävät ohjelmistot ja lähdemateriaalit ovat pääsääntöisesti englanninkielisiä. Kilpailutehtävät ovat suomenkielisiä, ja mikäli finaalissa on ruotsin kieltä äidinkielenään puhuvia, järjestetään heille tehtävät ruotsinkielisenä.

Ammattitaitovaatimukset

 • asentaa, koota, päivittää ja huoltaa tietokoneita
 • asentaa, konfiguroida ja päivittää tietokoneen käyttöjärjestelmiä
 • asentaa, konfiguroida ja päivittää ohjelmistoja
 • suunnitella lähiverkko vaatimusten mukaan
 • (fyysinen suunnittelu, verkko-osoitteiden jako)
 • kaapeloida ja kytkeä lähiverkko standardien mukaisesti (valokuitu, kupari ja langaton)
 • asentaa, konfiguroida, päivittää ja huoltaa lähiverkon aktiivilaitteita
 • asentaa, konfiguroida ja huoltaa palvelimia perus- ja erillispalveluineen
 • toimia verkon pääkäyttäjänä
 • asentaa ja konfiguroida lähiverkon työasemat
 • ottaa käyttöön ja konfiguroida pilvipalveluita
 • ottaa käyttöön ja konfiguroida mobiililaitteita
 • laatia ja ylläpitää vaadittavat dokumentaatiot
 • noudattaa alan yleisiä turvamääräyksiä ja noudattaa työturvallisuutta
 • huolehtia ja ylläpitää tietoturvaa
 • noudattaa sähköturvallisuusmääräyksiä
 • etsiä, koota ja hyödyntää tietoa
 • ongelmanratkaisutaito
 • asiakaspalvelutaito

Lajivastaava:

Seppo Laurila
seppo.laurila@tampere.fi
Puh. 0500622262

Varavastaava:

Seppo Aapa
seppo.aapa@tampere.fi
Puh. 0503030796

Lajiohjausryhmä:

Laurila Seppo, Tredu
Aapa Seppo, Tredu
Väisänen Pekka, SLK/HBC
Virtanen Marianna, TAI
Lundahl Mikko, ICT-Academy ry
Heikkilä-Luiro Mirja, YSAO
Turunen Matti, Sastamanlan kunta
Truong Minh, ICT-Academy ry