206

Verkkosivujen tuottaminen, yksilökilpailu

Leena Järvenkylä-Niemi ja Eerikki Maula Tredusta

Osallistuminen

Myös lukio-opiskelijat voivat osallistua tähän lajiin.

Yleiskuvaus

Verkkosivujen tuottaminen on monipuolinen laji, jossa kilpailijoilta vaaditaan taiteellista luovuutta sekä kykyä toteuttaa käytettävyydeltään miellyttäviä ja teknisesti toimivia verkkosivustoja. Kilpailijan on tunnettava hyvin verkkosivujen tuottamisprosessin eri vaiheet.

Osaamisvaatimukset

Kilpailijan on pystyttävä luomaan tarkka käsitys asiakkaasta, sivuston tietosisällöstä ja palveluista, käyttäjäkohderyhmästä sekä keskeisestä toiminta-ajatuksesta.

Kilpailijan on osattava tuottaa sivuston rautalankamalli (engl. wireframe), perus- ja / tai etusivun käyttöliittymän layout-suunnitelma, määritettävä sivuston luomisessa käytettävät teknologiat (ohjelmointikielet, ohjelmistot jne.).

Kilpailija koostaa verkkosivuston eri teknologioita ja ohjelmia käyttäen. Kilpailija testaa sivuston eri selaimilla, päätelaitteilla ja W3C-validaattorilla. Kilpailija julkaisee sivuston palvelimelle sekä esittelee sivustoa asiakkaalle. Kilpailijan tulee hallita palvelinpuolen ja tietokannan asioita.

Kilpailija tekee sivuston ylläpidossa vaadittavan dokumentaation sekä opastaa asiakasta sivuston käyttöönotossa ja käytössä. Kilpailijan tulee omata tiimityöskentelyssä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä ilmentää kilpailutilanteessa omalla tavallaan yrittäjyyttä. Hänen tulee huomioida työskentelyssään omaan työhyvinvointiin liittyvät ergonomiset seikat.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi kilpailijan tulee osata

  • huomioida työssään tietoturva ja yleisimmät standardit
  • suunnitella visuaalisesti näyttäviä ja responsiivisia verkkosivustoja tyylitiedostoja hyväksikäyttäen
  • huomioida alalla vallitsevat trendit
  • ottaa huomioon sivuston esteettömyys ja käytettävyys
  • toteuttaa selaimen kautta päivitettäviä verkkosivuja
  • tuottaa palvelussa tarvittavia mediatiedostoja
  • projektinhallinta- ja tiimityöskentelytaidot
  • ratkoa vastaantulevia ongelmia
  • yhdistää tekemänsä sivusto sosiaalisen median ohjelmistoihin

Lajivastaava:

Leena Järvenkylä-Niemi
leena.jarvenkyla-niemi@tampere.fi
Puh. 0400995918

Varavastaava:

Eerikki Maula
eerikki.maula@tampere.fi
Puh. 0400996204

Lajiohjausryhmä:

Järvenkylä-Niemi Leena, Tredu
Maula Eerikki, Tredu
Leivo Jari, Riveria
Kattainen Tapio, Business College Helsinki
Ruonavaara Markku, Business College Helsinki
Konttinen Juha, Business College Helsinki