303

Kauneudenhoito, yksilökilpailu

Lajivastaava Ritva Kipinä ja varavastaava Tea Keikko VAAOsta.
Lajivastaava Ritva Kipinä ja varavastaava Tea Keikko VAAOsta.

Kilpailijämäärä:

Kilpailu on yksilölaji. Kilpailuun voi osallistua kaksi kilpailijaa / oppilaitoksen toimipiste.

Yleiskuvaus:

Kauneudenhoitoalan perustutkinnossa on kaksi osaamisalaa, joiden tutkintonimikkeinä ovat kosmetologi ja kosmetiikkaneuvoja. Lajin kilpailutehtävät perustuvat kosmetologin ja kosmetiikkaneuvojan koulutusohjelmien kiitettävän tason (K3) vaatimuksiin.

Kauneudenhoitoalan ammattilainen on ihonhoidon, ihonhoidon ohjauksen, hieronnan ja ehostuksen osaaja. Hoitotyössään hän suunnittelee, toteuttaa, myy ja markkinoi asiakkaalle kasvojen, vartalon, jalkojen ja käsien hoitoja sekä ehostusta. Hän ohjaa asiakasta ihon ja kehon itsehoidossa ja ihonhoitotuotteiden valinnassa ja käytössä. Alan keskeisiä osaamisalueita ovat asiakaspalvelu, erilaisten hoitojen toteuttaminen ja myynti- ja markkinointi.

Alan ammattilaiset työskentelevät joko yrittäjänä tai työntekijänä toisen palveluksessa. Kosmetologi / kosmetiikkaneuvoja voi työskennellä kauneushoitoloiden, terveydenhoitoalan yritysten, kylpylöiden, kosmetiikkamyymälöiden ja kosmetiikan maahantuojien palveluksessa tai median ja muodin parissa.

Kilpailutehtävät on suunniteltu työelämälähtöisesti. Kilpailutehtäviä voidaan hyödyntää ammattiosaamisen näytöissä. Opiskelija / kilpailija voi saamansa todistuksen pohjalta anoa omassa oppilaitoksessaan osaamisen tunnustamista.

Tehtävät pohjautuvat seuraaviin tutkinnon osiin:

 • ihon hoito
 • ihonhoidon ohjaus
 • ehostus
 • kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta
 • täydentävät ihon hoidot
 • kauneudenhoito ja tuoteneuvonta
 • yhteiset tutkinnon osat

Menestyäkseen kilpailijan tulee osata:

 • työn tekeminen käytännössä.
 • työtä ohjaava teoria.
 • suunnitella ja toteuttaa alan tehtäviä itsenäisesti.
 • palvella asiakkaita.
 • myydä ja markkinoida tuotteita ja palveluja.
 • työskennellä turvallisesti, hygieenisesti ja ergonomisesti.
 • työskennellä taloudellisesti kestävää kehitystä noudattaen.
 • työskennellä eettisiä ja esteettisiä periaatteita noudattaen.

Lajivastaava:

Ritva Kipinä
ritva.kipina@vaao.fi
Puh. 0447061003

Varavastaava:

Tea Keikko
tea.keikko@vaao.fi
Puh. 0447061167

Lajiohjausryhmä:

Kipinä Ritva, Vaao
Keikko Tea, Vaao
Korpinen-Back Susanna, Stadin ao
Lohiniva Anne, SKY
Skytten Anna, Hyria
Salminen Maija, Mills Enterprises Oy
Hietala Jutta, Vaihmalan Hovi
Sorjonen Riina, Ihana Import Oy
Saarinen Sini, Ihoterapia TRE
Rantanen Sanna, Party Mood Oy
Hilska Kati, Riveria

fysioline logo