305

Lähihoitaja, yksilökilpailu

Lajivastaava Mari Salmi ja varavastaava Elina Tarkki Tredusta.

Kilpailijamäärä

Semifinaaliin voi osallistua 1 kilpailija / oppilaitoksen toimipaikka.

Yleiskuvaus

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon perusteiden kiitettävän tason (K3) vaatimuksiin. Kilpailijoilta vaaditaan osaamista eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kasvun ja kehityksen tukemiseen ja ohjaamiseen, hoitoon ja huolenpitoon sekä heidän kuntoutumisensa tukemiseen.

Osaamisvaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitaja osaa kohdata eri elämänkulun vaiheissa olevat asiakkaat ja potilaat yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä.

Lajissa vaaditaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon/lähihoitajan yhteisten ammatillisten opintojen osaamista. Kilpailuissa kiinnitetään huomiota seuraaviin osa-alueisiin: kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito sekä kuntoutumisen tukeminen. Kilpailutehtävät ovat rakentuneet siten, että sama tehtävä sisältää eri opintokokonaisuuksien sisältöjä tutkinnon yhteisistä ammatillisista opinnoista.

Lajivastaava:

Mari Salmi
mari.salmi@tampere.fi
Puh. 0400276064

Varavastaava:

Elina Tarkki
elina.tarkki@tampere.fi
Puh. 0400276086

Lajiohjausryhmä:

Salmi Mari, Tredu
Tarkki Elina, Tredu
Launonen Anni, Taitaja 2017
Björklund Tommy, Yrkesakedemin
Lind Johanna, Axxell
Oksanen Tanja, Super
Coco Kirsi,Tehy
Öhman Helena, Opetushallitus
Rajamäki Aira, Opetushallitus
Mäkinen Leila, Tampereen kaupunki
Purrenheimo Jenni, Tampereen kaupunki
Majuri Mervi, Lempäälän Kunta
Jaakkola Riikka, Tampereen kaupunki
Mäkinen Riikka, Vivago Oy
Rissanen Terhi, Tredu
Häyhä Laura, Joensuu