306

Puhdistuspalvelu, yksilökilpailu

Kyydissä lajivastaava Satu Lind ja kahvoissa varavastaava Sirpa Kuula Saskystä.

Osallistuminen

Tähän lajiin voi osallistua +1-lajien kilpailija.

Yleiskuvaus

Toimitilahuoltaja ja kodinhuoltaja tuottavat erilaisia kotityö-, puhdistuspalvelu- tai kiinteistöpalvelualan palveluita. Tutkinnon suorittanut osaa tehdä ylläpito- ja perussiivoustehtäviä erilaisissa toimintaympäristöissä. Tutkinnosta riippuen hänellä on valmiuksia tuottaa myös mm. ateriapalveluja, tekstiilienhuoltopalveluja ja asiakkaan avustamiseen liittyviä palveluja erilaisissa ympäristöissä. Hän osaa yhdistää puhdistuspalveluja sekä muita palvelutehtäviä palvelusopimuksen mukaan.

Kilpailutehtäviä voidaan hyödyntää ammattiosaamisen näytöissä. Opiskelija / kilpailija voi saamansa todistuksen pohjalta anoa omassa oppilaitoksessaan osaamisen tunnustamista.

Osaamisvaatimukset

Kilpailu on tarkoitettu kaikille kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa opiskeleville sekä kiinteistönpalvelujen perustutkinnossa toimitilapalvelujen koulutusohjelmassa opiskeleville. Kilpailutehtävät ja arviointikriteerit perustuvat ko. tutkintojen kiitettävän tason (K3) ammattitaitovaatimuksiin.

Lajivastaava:
Satu Lind
satu.lind@sasky.fi
Puh. 0447745033

Varavastaava:
Sirpa Kuula
sirpa.kuula@sasky.fi
Puh. 0503244502

Lajiohjausryhmä:
Lind Satu, Sasky
Kuula Sirpa, Sasky
Vuorihuhta Päivi, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä
Rantanen Mervi, Keskuspuiston ammattiopisto
Nyholm Eveliina, Riveria
Ikonen Seija, Riveria
Hammarén Erja, Freelancer
Mäkelä Mauri, Sasky
Salviander Päivi-Leena, Kiiltoclean Oy
Kyllinen Minna, RTK-palvelut Oy
Petäjäsoja Taina, Sopimusvuori Oy
Lahdenkauppi Merja, Oph
Lepistö Rauni, Keskuspuiston ammattiopisto
Laakkonen Mikko, Palvelualojen ammattiliitto PAM

306 sol503 iss306 sopimusvuori306 vileda306 siivouspaja