307

Vaatteenvalmistus, yksilökilpailu

Lajivastaava Päivi Kankaanpää ja varavastaava Sari Nieminen Tredusta.

Osallistuminen

Myös ammattikorkeakouluopiskelijat voivat osallistua tähän lajiin.

Yleiskuvaus

Vaatteenvalmistusalan työssä tarvitaan kädentaitoja, hahmottamiskykyä, oma-aloitteisuutta, loogista ajattelukykyä ja vuorovaikutustaitoja. Vaatteiden kokonaisvaltaisessa valmistamisessa on tärkeää tuotteiden käyttökelpoisuus ja korkea laatu sekä herkkää värien, muotojen, tyylien ja trendien tuntemusta. Lajin kilpailutehtävissä painottuu vaatteen valmistusprosessi.

Osaamisvaatimukset
Kilpailija osaa kaavoittaa, leikata ja valmistaa tuotteita työohjeiden mukaisesti. Hän osaa suunnitella, muotoilla ja sovittaa tehtävänmukaisia tuotteita tai tuotteiden osia. Kilpailija osaa toimia taloudellisesti ja viimeistellä tuotteet luovutuskuntoon. Kilpailija osaa palvella asiakasta asiantuntevasti. Kilpailija tuntee alan perusmateriaalit ja tarvikkeet sekä niiden asettamat vaatimukset tuotantoprosessin eri vaiheissa.

Kilpailija osaa käyttää alan yleisimpiä koneita ja laitteita turvallisesti ja tehokkaasti. Kilpailija noudattaa ergonomian ja työturvallisuuden vaatimuksia. Kilpailija huomioi työskentelyssään yrittäjyyden, kestävän kehityksen ja työhyvinvoinnin periaatteet.

Kilpailutehtävien vaativuustaso perustuu Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon perusteiden kiitettävään (K3) osaamistasoon.

Lajivastaava:
Päivi Kankaanpää
paivi.kankaanpaa@tampere.fi
Puh. 0407799392

Varavastaava:
Sari Nieminen
sari.nieminen@tampere.fi
Puh. 0408004742

Lajiohjausryhmä:
Kankaanpää Päivi, Tredu
Nieminen Sari, Tredu
Ihalainen Noora, Stadin ammattiopisto
Anttila Katja, Stadin ammattiopisto
Kuukkula Mari, Image wear
Rosqvist Pirjo, TEAM liitto
Okko-Ahola Päivi, Stadin ammattiopisto
Äikäs Anne, Vaatturi Anne Äikäs Tmi