308

Visuaalinen myyntityö, yksilökilpailu

Lajivastaava Marja-Leena Pajusaari ja varavastaava Tea Humppi Tredusta.

Kilpailijamäärä

Semifinaaliin voi osallistua 2 kilpailijaa / oppilaitoksen toimipaikka.

Yleiskuvaus

Visuaalinen myyntityö pohjautuu liiketalouden perustutkinnon, merkonomin koulutusohjelman tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Kilpailija toteuttaa elämyksellisiä ja kaupallisia esillepanoja sekä tapahtumamarkkinoinnin visuaalista toteuttamista erilaisille kohderyhmille.

Kilpailu muodostuu kolmesta päivätehtävästä, jotka toteutetaan yksilötöinä tai yhteistyössä muiden lajien kilpailijoiden kanssa. Jokainen päivätehtävä muodostuu kolmesta erillisestä arvioitavasta kokonaisuudesta, moduulista, jotka ovat:

Moduuli 1 Työtehtävän toteuttaminen

Moduuli 2 Työsuoritus ja tulos

Moduuli 3 Itsearviointi

Osaamisvaatikukset ja arviointikriteerit

Osaamisvaatimuksena on, että kilpailija hallitsee somistusmateriaalien ja graafisen materiaalin käytön sekä huomioi materiaalien uusiokäytön. Kilpailija osaa tuottaa asiakasinformaation toteuttamiinsa esillepanoihin sekä soveltaa visuaalisen myyntityön esillepanotekniikkaa. Kilpailijan on myös osattava arvioida omaa työtään sekä pystyttävä toimimaan erilaisissa vuorovaikutus-tilanteissa. Kokonaispistemäärä on 100 pistettä. Se muodostuu seuraavista moduuleista; työtehtävän toteuttaminen (30 p), työsuoritus ja lopputulos (60 p) sekä itsearvionti (10 p).

Lajivastaava:
Marja-Leena Pajusaari
marja-leena.pajusaari@tampere.fi
Puh. 0505761401

Varavastaava:
Tea Humppi
tea.humppi@tampere.fi
Puh. 0447664400

Lajiohjausryhmä:
Pajusaari Marja-Leena, Tredu
Humppi Tea, Tredu
Uronen Satu, Mercuria
Heikkonen Iiris, AJK-jatkokoulutus
Martikainen Katri, Riveria
Nyholm Nea, Lindex