310

Yrittäjyys, kolmen kilpailijan tiimikilpailu

Lajivastaava Jan Nigmann ja varavastaava Sari Grönroos VAAOsta.

Osallistuminen

Myös lukio- ja ammattikorkeakouluopiskelijat voivat osallistua tähän lajiin.

Yleiskuvaus

Yrittäjyyslajissa finaalikilpailuissa järjestetään kolmen päivän mittainen proaktiivinen sekä innovatiivinen kilpailu yrittäjämäisestä toimintatavasta ja yrittäjyysosaamisesta. Kilpailuissa yrittäjyysosaamisella tavoitellaan opiskelijan omaa valmiutta yrittäjyyteen, kykyä etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä opiskelijan tavoitteellista otetta ottaa vastuuta omasta toiminnastaan ja sen seurauksista.

Opiskelijat kilpailevat kolmen (3) hengen ryhmissä ja kehittävät jo olemassa olevaa yritystä tai perustavat ideoidensa tuloksena kuvitteellisen yrityksen kilpailun ajaksi. He laativat kannattavan liiketoimintasuunnitelman yritykselle ja esittelevät sen. Lisäksi opiskelijat voivat ratkaista muilta yrityksiltä saatuja toimeksiantoja. Näitä yrityksiä analysoimalla ja kehittämällä ryhmät suorittavat kilpailutehtäviä.

Kilpailutehtävät kuvaavat yritystoiminnan todellisia tilanteita ja yrittäjyyteen liittyvät sidosryhmät ovat mukana kilpailutehtävien toimeksiannoissa ja arvioinnissa. Kilpailu toteutetaan kilpailuareenalla sekä kilpailulajiin liittyvissä aidoissa toimintaympäristöissä. Lajissa huomioidaan Taitaja-kilpailuiden kestoteemat: yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus.

Osaamisvaatimukset

Yrittäjyyslajin kilpailutehtävät perustuvat ammatillisten perustutkintojen tutkinnon osien Yritystoiminnan suunnittelu, yrityksessä toimiminen sekä huippuosaajana toimiminen kiitettävän tason (K3) vaatimuksiin. Kilpailut ja niiden aikana suoritettavat toiminnalliset tehtävät tunnustetaan mahdollisimman laajasti osaksi opintoja ja ammattiosaamisen näyttöjä. Kilpailijan on mahdollista antaa ammattiosaamisen näyttö semifinaalin tai finaalin yhteydessä.

Tehtävien laadinnassa tehdään proaktiivista yhteistyötä.

Yrittäjyyslajin osaamisalueet:

 • oman osaamisen ja luovuuden tuotteistaminen yrittäjyydeksi
 • yrityksen liiketoimintasuunnitelman laadinta ja esittely kanvaasimallia käyttäen
 • yrityksen proaktiivinen kehittäminen

Menestyvän kilpailijan taitovaatimukset ovat esimerkiksi:

 • oma-aloitteinen ja vastuullinen toiminta tiimin jäsenenä
 • yrittäjämäinen, innovatiivinen ja luova toimintatapa
 • ongelmanratkaisutaitoinen
 • yhteistyökykyinen
 • verkostoituva
 • esiintymis- sekä neuvottelutaitoinen
 • myynti- ja palveluhenkinen
 • kykenee käynnistämään yrityksen toiminnan ja toimimaan perustetussa yrityksessä
 • oman toiminnan arviointi ja jatkuva oppiminen.

Lajivastaava:

Jan Nigman
jan.nigmann@vaao.fi
Puh. 0447061169

Varavastaava:

Sari Grönroos
sari.gronroos@vaao.fi
Puh. 0447061065

Lajiohjausryhmä:

Nigmann Jan,VAAO
Grönroos Sari, VAAO
Alikoski Risto, Savon ammatti- ja aikuisopisto
Kurkisuo Tuula, Omnia
Toivonen Taru, SLK
Orenius Mika, Mercuria kauppiaitten kauppaoppilaitos
Mäkelä Jaakko, Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Lindgren Topi, Omnia
Helvelahti Marjut, Riveria
Heiniö Mimmi, Omnia
Venhe Reima, Riveria
Rönkä Tero, Ylä-Savon ammattiopisto
Alanen Timur
Vesalainen Teemu, SLK
Lamppu Veli-Matti, Suomen Yrittäjät

särkänniemi logosmartersurfaces logotullinsauna logo310 portaali