313

Taloushallinto, parikilpailu

Lajivastaava Jorma Pyy Business College Helsingistä ja Mikko Kurunsaari Riveriasta Joensuusta.

Osallistuminen

Kilpailu on parikilpailu. Myös ammattikorkeakouluopiskelijat voivat osallistua tähän lajiin.

Yleiskuvaus

Laji pohjautuu liiketalouden perustutkinnon (merkonomi) kiitettävän tason (K3) tavoitteisiin ja arvioinnin kriteereihin.

Taloushallinnon ammattilaisten tehtäviin kuuluvat erilaiset ulkoisen ja sisäisen laskennan tehtävät. Ulkoiseen laskentaan kuuluvat eri yritysmuotojen juokseva kirjanpito, tilinpäätöksen laatiminen, palkkahallinnon tehtävät sekä välittömän verotuksen vaiheet ja elinkeinotoiminnan verotettavan tulon laskeminen. Sisäisen laskennan osa-alueita ovat budjetointi, katetuotto- ja kustannuslaskenta sekä yrityksen rahoitussuunnittelu.

Taloushallinnon osaajan on osattava kyseenalaistaa asioita, toimia itsenäisesti ja vastuullisesti ammattiinsa kuuluvaa etikkaa noudattaen.

Osaamisvaatimukset

Taloushallinnon töissä menestyäkseen henkilön on oltava tarkka, pitkäjänteinen, looginen ja analyyttinen. Hänellä on myös oltava kykyä itsenäiseen harkintaan annettujen ohjeiden mukaan työtehtäviä hoitaessaan erilaisissa organisaati-oissa.

Taloushallinnon työt ovat sekä asiakaspalvelu- että asiantuntijatöitä, joissa on osattava palvella sisäistä ja ulkoista asiakasta. Tähän vaaditaan vuorovaikutus-, yhteistyö-, ongelmanratkaisu- ja viestintätaitoja. Ammatillinen osaamisen edellyttää taloushallinnon kokonaisvaltaista ymmärtämistä sekä ulkoisen että sisäisen laskennan osalta.

Lajivastaava:
Jorma Pyy
jorma.pyy@businesscollege.fi
Puh. 0447756341

Varavastaava:
Mikko Kurunsaari
mikko.kurunsaari@riveria.fi
Puh. 0505777121

Lajiohjausryhmä:
Jorma Pyy, Business College Helsinki
Mikko Kurunsaari, Riveria, Joensuu
Jyrki Rahikainen, Koulutuskeskus Salpaus
Eila Hakola-Sippola, Koulutuskeskus Sedu