314

Turvallisuusala

Lajivastaava Marika Peuraniemi ja varavastaava Jari-Pekka Hiitola Tredusta.

Yleiskuvaus

Turvallisuusala koostuu yhteiskunnan perusturvallisuuden ylläpitämiseksi toteutettavista viranomaistoiminnoista, yritysten, julkisyhteisöjen ja järjestöjen turvallisuustoiminnoista sekä yksityisen turva-alan palvelu-, asiantuntija- ja turvasuojaustoiminnasta.

Osaamisvaatimukset
Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat turvallisuusalan perustutkinnon valtakunnallisiin tutkinnon perusteiden ammatillisten tutkinnon osien, kiitettävä 3- tason vaatimuksiin. Lajit suoritetaan yksilökilpailuina.

Lajissa vaaditaan turvallisuuspainotteisten asiakaspalvelutilanteiden kokonaisvaltaista hallintaa, pelastustoiminnan johtamisen hallintaa ennen viranomaisen saapumista, turvallisuusalaan liittyvän lainsäädännön perusteiden osaamista, turvatarkastustoiminnan käytännön hallintaa ja turvajärjestelmien käytön osaamista, hyvää fyysistä kuntoa sekä voimankäytön perusteiden hallintaa.

Lajivastaava:
Marika Peuraniemi
marika.peuraniemi@tampere.fi
Puh. 0503699338

Varavastaava:
Jari-Pekka Hiitola
jari-pekka.hiitola@tampere.fi
Puh. 0407115468

Lajiohjausryhmä:
Peuraniemi Marika, Tredu
Hiitola Jari-Pekka, Tredu
Kymäläinen Matti, Hyria koulutus Oy
Karisto Jaakko, Salpaus
Jussila Markus, Riveria
Haussila Esa, Stadin ao
Paakkanen Timo, Sedu
Käppi Jan, Finsecpro