404

Maalaus ja tapetointi, yksilökilpailu

Lajivastaava Juha Periviita ja varavastaava Sirkku Liiti Tredusta.

Osallistuminen

Tähän lajiin voi osallistua +1-lajien kilpailija.

Yleiskuvaus

Kilpailutyö vaatii tavanomaisia maalarin taitoja, kuten uudisrakennus-, rakennusten korjaus-, maalaus- ja ulkomaalaustyötaitoja. Kilpailussa käsiteltäviä töitä voivat olla esimerkiksi sisäseinäpintojen, sisäkattojen, lattioiden, ovien, ikkunanpuitteiden, listoitusten, huonekalujen tai pattereiden maalaustyöt. Työ voi olla myös tapetointityötä tai ulkoverhouksen ja peltikattojen maalaamista pohjatöineen. Kilpailijan on osattava suorittaa kohteisiin liittyvät työt niihin suunniteltujen piirustusten ja työselitteiden mukaisesti sekä päättää itse järkevästä työjärjestyksestä. Laji on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Lajin kilpailutyöt perustuvat lajin ammatillisen perustutkinnon perusteiden kiitettävän tason (K3) vaatimuksiin rakennusten pintakäsittelyjen koulutusohjelmassa, tutkintonimikkeellä maalari sekä työelämän vaatimuksiin nuorelle työntekijälle.

Osaamistaitovaatimuksia perustutkinnossa tutkintonimikkeellä maalari ovat muun muassa:

  • maalaustöiden suojaus-, puhdistus-, esikäsittely-, hionta- ja pohjatyötaidot
  • kipsi- ym. levyjen saumauskäsittelytaidot
  • erityyppisten käsittelyalustojen kittaus- silotus- ja tasoittamistaidot
  • pohja-, väli- ja pintamaalaustöiden hallinta sekä käsityövälinein että ruiskulla erityyppisillä maalausalustoilla
  • rajaustyöt käsityövälineillä
  • maalattavien seinäverhouksien ja tavallisten seinäverhouksien kiinnittämisen hallinta

Menestyvän kilpailijan taitovaatimukset:

Kilpailijan tulee hallita ammatissa nykyaikana maalarin ammatissa suoritettavat työtehtävät työkokonaisuutena. Hänen on osattava suunnitella päivittäiset työnsä siten, että työvaiheesta toiseen siirtyminen tapahtuu sopivissa vaiheissa, eikä työhön muodostu esimerkiksi aineiden kuivumisen odottamisesta johtuvia turhia katkoksia.

Kilpailijan tulee pystyä suorittamaan annetut tehtävät kirjallisen työselityksen ja siihen liittyvien työpiirustusten perusteella. Hänellä tulee olla myös valmius toimia suunnitelmiin tehtävien muutosten mukaisesti esimerkiksi silloin, jos asiakas esittää väreihin tai materiaaleihin kohdistuvia muutostoiveita. Ammattitaidon tasoa arvioitaessa huomiota kiinnitetään työn joutuisuuteen, rajausten tarkkuuteen, työpaikan siisteyteen, pintojen laatuun, työturvallisuuden noudattamiseen, työn tekemisen ammattimaisuuteen ja kestävän kehityksen huomioimiseen kilpailun aikana.

Lajivastaava:
Juha Periviita
juha.periviita@tampere.fi
Puh. 0505287073

Varavastaava:
Sirkku Liiti
sirkku.liiti@tampere.fi
Puh. 0408016050

Lajiohjausryhmä:
Periviita Juha, Tredu
Liiti Sirkku, Tredu
Sainio Harri, Stadin AO
Holm Markus, Stadin AO
Hämäläinen Tarmo, Tikkurila Oyj
Salo Kirsti, Taos
Ikonen Ville, Riveria
Suomalainen Matti, Riveria

rakennusliitto logo