406

Sähköasennus, yksilökilpailu

Lajivastaava Mika Tamminen ja varavastaava Tero Lintunen Tavastiasta.

Kilpailijamäärä

Semifinaaliin voi osallistua 2 kilpailijaa / oppilaitoksen toimipaikka.

Yleiskuvaus

Sähköasentaja työskentelee asennus-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä teollisuuslaitoksissa, sähköverkostoasennusyrityksissä ja sähköalan urakointiliikkeissä. Toimenkuvasta riippuen työtehtävät voivat olla jakeluverkkoasennuksia, kiinteistöjen valaistus- ja laiteasennuksia sekä erilaisten heikkovirtajärjestelmien asennusta, ohjelmointia, korjausta ja asiakaspalvelutehtäviä.

Kilpailulajin tehtävien sisältö kohdistuu sähköasentajan laaja-alaisen työnkuvan sisältämiin ammattitaitoa mittaaviin työtehtäviin. Tehtävät on pyritty laatimaan siten, että ne mahdollisimman paljon muistuttaisivat todellisia sähköasentajan työtehtäviä.

Osaamisvaatimukset

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon valtakunnallisiin tutkinnon perusteiden kiitettävän tason (K3) vaatimuksiin sekä työelämän vaatimuksiin nuorelle työntekijälle. Tutkinnon suorittaneet työskentelevät sähköasentajina.

Sähköasennustöissä erityinen paino on turvallisessa työskentelyssä, alaa koskevien säädösten noudattamisessa ja laadullisesti korkeatasoisessa lopputuloksessa. Huomiota kiinnitetään myös työmenetelmiin, piirustusten lukutaitoon, materiaali- ja kustannustietoisuuteen, sekä yhteistyökykyyn ja dokumentointiin.

Lajivastaava:
Mika Tamminen
mika.tamminen@kktavastia.fi
Puh. 0503456614

Varavastaava:
Tero Lintunen
tero.lintunen@kktavastia.fi
Puh. 0505298515

Lajiohjausryhmä:
Tamminen Mika, Ammattiopisto Tavastia
Lintunen Tero, Ammattiopisto Tavastia
Riihimäki Tuomas, Stadia
Kuusikko Seppo, Oulun Seudun Ammattiopisto
Liiten Juha, Riveria
Ali-Tolppa Juha, SASKY koulutuskuntayhtymä
Enqvist Jouni, Tredu
Suomilammi Sami, Sähkösuomilammi oy / STUL
Sallanne Timo, Riveria
Keskitalo Seppo, Keuda