601

Automaatioasennus, yksilökilpailu

Lajivastaava Jouni Vuorela ja varavastaava Ari Lehtinen Tredusta.

Yleiskuvaus

Automaatiolaji pohjautuu sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon sähköasentajan ja automaatioasentajan suuntautumisvaihtoehtoihin sekä työelämän vaatimuksiin nuorelle työntekijälle. Automaatioasentaja työskentelee asennus-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä teollisuuslaitoksissa ja sähkö/automaatioalan urakointiliikkeissä. Toimenkuvasta riippuen työtehtävät voivat olla, kenttälaitteiden ja erilaisten teollisuuden järjestelmien kunnossapitoa tai asennuksia, kiinteistöjen automaation laiteasennuksia sekä erilaisten heikkovirtajärjestelmien asennusta, ohjelmointia ja korjausta.

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon perusteiden kiitettävän tason (K3) vaatimuksiin. Kilpailulajin tehtävät sijoittuvat sähkö-automaatioasentajan tehtäviin teollisuudessa.

Osaamisvaatimukset

Kilpailutehtävissä korostuu dynaaminen osaaminen ongelmanratkaisun muodossa. Haasteet liittyvät materiaalin valintoihin, asennus-, käyttöönotto- ja tarkastustehtäviin seuraavilla osa-alueilla:

  • teollisuuden sähkö- ja automaatioasennukset
  • sähkömoottori- ja jakokeskusasennukset
  • kenttälaiteasennukset
  • logiikka-asennukset ja kenttäväylät
  • säätöpiirien toiminnan ymmärtäminen
  • koestukset, vianetsintä ja kunnossapito
  • muutosten dokumentointi

Lisäksi korostuvat:

  • työsuojelutaidot
  • työturvallisuus, ergonomia, toimintakyvyn säilyttäminen – vireystilan ylläpito / tauotus, terveelliset eväät
  • Työturvallisuus korostuu henkilökohtaisten suojainten käytön ehdottomana vaatimuksena ja kilpailualueelle tulon ehtona.

Lajivastaava:
Jouni Vuorela
jouni.vuorela@tampere.fi
Puh. 0407115458

Varavastaava:
Ari Lehtinen
ari.lehtinen@tampere.fi
Puh. 0407374616

Lajiohjausryhmä:
Vuorela Jouni, Tredu
Lehtinen Ari, Tredu
Torvinen Ville, Siemens Oy
Kainumaa Jarmo, Luksia
Törmä Tapio, Stadion ao
Gorski Heimo, Riveria