606

Mekatroniikka, parikilpailu

Lajivastaava Matti Hellsten ja varavastaava Jari Ervasti Tredusta.

Yleiskuvaus

Automaatioasentaja työskentelee kappaletavara-, prosessi- tai kiinteistöautomaation sekä uuden sukupolven automaatiosovelluksien mm. IoT (esineiden internet) parissa. Työssään asentaja tekee asennus-, valvonta-, kunnossapito- ja käyttöönottotehtäviä. Automaatioasentajan on tunnettava useiden eri laite-, komponentti- ja ohjausjärjestelmä-valmistajien tuotteita ja osattava asentaa, kytkeä, käyttää ja ohjelmoida niitä. Tällaisia laitteita ovat mm. ohjelmoitavat logiikat, aseteltavat- ja parametroitavat anturit, konenäköanturit, kosketusnäytöt, teollisuusrobotit, taajuusmuuttajat, pneumatiikan komponentit, koneturvallisuuteen liittyvät laitteet sekä erilaiset asennustarvikkeet.

Osaamisvaatimukset

Kilpailutehtävät pohjautuvat sähköalan sekä kone- ja tuotantotekniikan ammatillisten perustutkintojen automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelmien kiitettävän tason (K3) vaatimuksiin sekä työelämän vaatimuksiin nuorelle työntekijälle.

Tutkinto- ja opetussuunnitelmaperusteisia osaamisalueita ovat sähköalan opetussuunnitelmassa:

2.1.1 Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen (45 osp)
2.1.2 Sähkö- ja automaatioasennukset (30 osp)
2.1.4 Kappaletavara-automaatio (30 osp)
2.2.1 Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät (30 osp)

sekä kone- ja tuotantotekniikan opetussuunnitelmassa:

2.1.1 Asennuksen ja automaation perustyöt (15 osp)
2.3.1 Sähkömekaaniset asennukset (30 osp) ja
2.3.2 Automaatioasennus (30 osp)
2.3.3 Robotin käyttö (15osp)
2.19 Koneautomaationjärjestelmien asennustyöt, 15 osp

Lajivastaava:
Matti Hellsten
matti.hellsten@tampere.fi
Puh. 0408007383

Varavastaava:
Jari Ervasti
jari.ervasti@tampere.fi
Puh. 0408007385

Lajiohjausryhmä:
Hellsten Matti, Tredu
Ervasti Jari, Tredu
Lähetkangas Markku, Festo Oy
Hyvärinen Hannu, Pohjois-Karjalan ao
Kleemola Matti, SICK OY
Pitkälä Petri, Omron electronics
Saari Juha, Stadin ammattiopisto
Jussi Ahonen, Gradia