N3 JuniorSkills

Junior Skills on TAITAJA-kilpailujen yhteydessä järjestettävä kilpailu, johon voivat osallistua nuoremmat osaajat, iältään 14-16 vuotta.

Junior Skills -kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran World Skills 2017 -tapahtuman yhteydessä Abu Dhabissa viime syksynä kokeiluluonteisena testiprojektina. Lajeja oli kolme, joista yksi oli nimeltään “Junior Mobile Robotics”.

Timo Tiusanen JUDGE Roboedu ry
Jaakko Nykänen JUDGE Roboedu ry
Veikko Kukkonen COMPETITOR Hiekanpään koulu, Pieksämäki
Olli Lehtola COMPETITOR Hiekanpään koulu, Pieksämäki
Saara Kiviluoto COACH Hiekanpään koulu, Pieksämäki
Eemil Lähteenmäki COMPETITOR Harjunrinteen koulu, Riihimäki
Jeremiah Allred COMPETITOR Harjunrinteen koulu, Riihimäki
Reetta Viitanen COACH Harjunrinteen koulu, Riihimäki
Jenny Heikkilä COMPETITOR Orimattilan yhteiskoulu, Orimattila
Johannes Majuri COMPETITOR Orimattilan yhteiskoulu, Orimattila
Markus Parviainen COACH Orimattilan yhteiskoulu, Orimattila
Antti Selin COMPETITOR Koulutuskeskus salpaus, Lahti
Lauri Salonen COMPETITOR Koulutuskeskus salpaus, Lahti
Coach (Salpaus) COACH Koulutuskeskus salpaus, Lahti

Junior Mobile Robotics

– Robotiikan ammattitaitokilpailu 14-16 vuotiaille

TAITAJA2018-kilpailun yhteydessä järjestetään Tampereella niin ikään kokeiluluonteisena testiprojektina suomalainen versio Junior Skills -kilpailusta lajina Junior Mobile Robotics.

Kilpailuun on kutsuttu neljä kahden kilpailijan muodostamaa joukkuetta. Kolme joukkueista muodostuu yläkoulun oppilaista ja lisäksi kilpailuun osallistuu kahden ammattikoululaisen muodostama vertailujoukkue.

Kahden kilpailijan muodostamalla joukkueella on kolme päivää aikaa suunnitella, valmistaa ja ohjelmoida mahdollisimman hyvin annetusta tehtävästä suoriutuva robotti. Joukkueen suoriutuminen tehtävästä mitataan ja pisteytetään. Korkeimman pistemäärän saavuttanut joukkue on voittaja.

Kilpailuun sisältyy lisäksi ennakkotehtävä, joka on osa varsinaista tehtävää.

Kuten maailmanlaajuisessa World Skills -tapahtumassa, on Tampereen Junior Skills -kilpailussa työvälineenä ammattimainen robotiikan kehitysalusta VEX IQ (VEX Robotics).

ENNAKKOTEHTÄVÄ

(Versio 1.0 Julkaistu 11.4.2018)

Tehtävänä on suunnitella, valmistaa, ohjelmoida sekä mallintaa CAD-ohjelmalla värillisiä VEX-palloja tunnistava ja lajitteleva robotiikkajärjestelmä sekä laatia tuotekehitysprosessia kuvaava Engineering Notebook, joka tulee esitellä kilpailupaikalla tuomaristolle 10-15 minuutin pituisena presentaationa.

Osallistujien tulee perehtyä huolellisesti VEX IQ -värianturin käyttöön. Värianturia tarvitaan myös varsinaisen kilpailutehtävän toteuttamisessa.

 

Sallitut materiaalit

Joukkue voi käyttää ennakkotehtävän suorittamiseen kaikkia osia enimmillään ne määrät, jotka sisältyvät seuraaviin paketteihin:

1 kpl   VEX IQ Super Kit (228-3670)

1 kpl   VEX IQ Competition Add-On Kit (228-3600) Nämä edellytetään joukkueilla olevan käytettävissä.

Lisäksi jokaiselle joukkueelle lähetetään heti ennakkotehtävän julkaisemisen jälkeen seuraavat osat:

5 kpl VEX IQ -palloja, (jotka ovat osa pakkausta 228-4421), 1 kpl kutakin seuraavaa väriä: oranssi, keltainen, vihreä, sininen ja violetti.

2 kpl VEX IQ -värianturia 228-3012

Rakenteen mallintaminen

Mallintamiseen käytettävä CAD-ohjelma voi olla joko SnapCAD tai LDCad.

SnapCAD-ohjelma on ladattavissa osoitteesta: https://www.vexrobotics.com/vexiq/resources/cad-snapcad

LDCad-ohjelma on ladattavissa osoitteesta: http://www.philohome.com/vexldcad/ldcad4vex.htm

Engineering Notebook

Joukkueen on laadittava Engineering Notebook eli kuvaus tuotekehitysprosessista.

Engineering Notebook luovutetaan tuomaristolle ennen kilpailun alkua sähköisessä muodossa USB-muistitikulla ja se voi sisältää tekstiä, kuvia, videoita, ohjelmakoodeja ja CAD-tiedostoja.

Presentaatio

Engineering Notebook esitellään tuomaristolle SKILLS FINLAND Junior Mobile Robotics

-kilpailutapahtumassa ja siitä tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:

  • Lopulliseen ratkaisuun johtaneet yksityiskohdat
  • Värianturin testausmenetelmät
  • Ohjelmoinnit selityksineen
  • CAD-mallinnuksen toteutus
  • Ajankäyttö

Esityksen kesto on 10 – 15 minuuttia. Tuomaristo arvioi joukkueen ennakkotehtävän kokonaisratkaisun ja esityksen perusteella, erillisenä varsinaisesta kilpailutehtävästä.

Ennakkotehtävä on suoritettava ennen TAITAJA 2018 Junior Mobile Robotics

-kilpailutapahtumaan saapumista.

Joukkue tuo mukanaan ennakkotehtävänään rakentamansa robotiikkajärjestelmän, esittelee ja luovuttaa sen tuomaristolle. Sitä ei kuitenkaan saa käyttää mallina tai osana varsinaista kilpailutehtävää.

Koska kyseessä on testiprojekti, tullaan kilpailun ohjeistusta täydentämään tarpeen mukaan ja joissakin tapauksissa voidaan jopa joutua muuttamaan sääntöjä. Kaikki kysymykset ja kommentit ovat siis tervetulleita ja ne lähetetään osoitteeseen:

info@roboedu.fi

Kaikki kysymykset ja kaikki vastaukset annetaan kaikille osallistujille tiedoksi.

Taas tehdään jotakin, mitä ei ole koskaan ennen tehty, joten onnea matkaan niin kilpailijoille kuin järjestäjillekin!