P1

TaitajaPLUS – kiinteistönhuolto, yksilökilpailu

Varavastaava Ari Hahtala ja lajivastaava Jari Järvinen Kiipulasta.

Yleiskuvaus

Kiinteistöpalveluala on laaja-alainen ja monipuolinen ammattiala, mistä löytyy monenlaisia ja monitasoisia työtehtäviä. Kiinteistönhoitajat toimivat kiinteistöjen hoito-, huolto-, korjaus- ja asiakaspalvelutehtävissä. Kiinteistönhoitajat työskentelevät mm. kiinteistöpalvelu- ja kiinteistöhuoltoyritysten, kuntien ja teollisuusyritysten palveluksessa. Kiinteistönhoitajan työnkuvaan kuuluu piha-alueiden hoitoa, pieniä huolto- ja korjaustöitä sekä kiinteistön tekniikan tarkkailua palvelusopimusten ja kuvausten mukaisesti.

Kiinteistönhoitajalla on monipuoliset ammatilliset perustaidot kiinteistönhuollosta. Kiinteistönhoitaja osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Kiinteistönhoitajalta vaaditaan itsenäistä ja vastuullista työotetta, teknistä osaamista sekä yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja. Tehtävä on yksilötehtävä.

Osaamisvaatimukset

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon, kiinteistönhoidon osaamisalan (2015) tyydyttävän tason (T1) ammattitaitovaatimuksiin. Lajissa painottuvat kiinteistöjen hoito-, huolto- ja korjaus- sekä asiakaspalvelutehtävät. Lajin tehtävien laadinnassa tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa, ja kilpailutehtävät perustuvat työelämän vaatimuksiin. Kilpailutehtävät muodostuvat ennakkoon saaduista ja kilpailupaikalla annetuista tehtävistä. Kilpailutehtäviä voidaan hyödyntää ammattiosaamisen osa näytöissä.

Lajivastaava:
Jari Järvinen
jari.jarvinen@kiipula.fi
Puh. 0409051298

Varavastaava:
Ari Hahtala
ari.hahtala@kiipula.fi
Puh. 0503276310

Lajiohjausryhmä:
Järvinen Jari, Kiipula
Hahtala Ari, Kiipula
Nousiainen Heikki, Bovallius-ammattiopisto
Järvenpää Marko, Hämeen Lukko Oy
Öberg Mika, Bovallius-ammattiopisto

Tuomarit

Tero Koivu, Aluetalonmies A.Koskela Oy
Mika Öhberg, Ammattiopisto Spesia
Marko Järvenpää, Hämeen Lukko
Heikki Nousiainen, Ammattiopisto Spesia

p1 aluetalonmies