P3

TaitajaPLUS – asiakaspalvelu ja myynti, yksilökilpailu

Lajivastaava Hennamari Antila ja varavastaava Heidi Stubb Kiipulasta.

Yleiskuvaus

Asiakaspalvelun ja myynnin tehtäviin kuuluvat erilaiset asiakaspalvelutilanteet ja myymälätyöskentely. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut toimii myynnin ja kaupan alan eri tehtävissä.

Asiakaspalvelun ja myynnin ammattilainen toimii asiakaslähtöisesti ja osaa palvella erilaisia asiakkaita. Hänellä on hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot uusissakin tilanteissa. Alan taitaja tuntee myytävät tuotteet ja osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia tuotteita. Hänellä on riittävästi kieli- ja laskutaitoa, liiketaloudellista osaamista sekä kykyä käyttää tietoteknisiä laitteita asiakaspalvelun ja myynnin tukena.

Osaamisvaatimukset

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat Liiketalouden perustutkinnon asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan ammattitaitovaatimuksiin ja työelämän osaamisvaatimuksiin. Arviointiasteikkona käytetään T1-tasoa. Kilpailutehtäviä voidaan hyödyntää ammattiosaamisen näytöissä. Kilpailu on yksilökilpailu.

Lajivastaava:

Hennamari Antila
hennamari.antila@kiipula.fi

Varavastaava:

Heidi Stubb
heidi.stubb@kiipula.fi