Taitaja2018 Tampere -tapahtuman suojelijan tervehdys

Tampere – paras opiskelijalle!

Tampere on Suomen suosituin opiskelijakaupunki. Tampereella nuorten aikuisten osuus väestöstä on merkittävä, suurin ikäluokka on 24-vuotiaat. Lähes 40 prosenttia tamperelaisista on 20–40 vuotiaita. Muussa Suomessa osuus on noin 25 prosenttia. Vetovoimaisimmalla opiskelijakaupungilla on näissä luvuissa iso rooli.

Uuden korkeakouluyhteisön menestys ja Tampereen kaupungin ja laajemmin koko seudun menestys ovat kietoutuneet tiiviisti toisiinsa. Ja täällähän tapahtuu: Tampere on suunnannäyttäjä monella saralla – eikä vähiten uusien mahdollisuuksien löytämisessä ja luomisessa.

Osaamista on voitava hankkia ja myös kehittää. Koulutuksen tulee johtaa työhön ja toimeentuloon. Tavoitteenamme on taata yhdessä yritysten kanssa jokaiselle nuorelle ensimmäinen työpaikka. Tavoitteenamme on myöskin varmistaa jokaiselle nuorelle koulutus- ja työllistymispolku.

Yhteistyö koko kaupunkiseudun kanssa on tulevaisuudessakin ensiarvoisen tärkeää. Kaupunkiseudun yhteistyössä ovat myös Tredun toiminnan juuret. Tredu nivoo koko Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen yhteen ja tarjoaa tien jatko-opintoihin tai työelämään.

Suomen koulutusjärjestelmä on rakennettu nerokkaasti. Tie eteenpäin ei katkea, suorittapa toisen asteen opinnot ammatillisessa tai lukiokoulutuksessa. Kummaltakin polulta voi päästä aina yliopistouralle asti!

Tampereen uusi yliopisto avaakin aivan uudenlaisia mahdollisuuksia yhteistyöhön korkeakoulujen, yrityksien, ammattikorkeakoulun ja toisen asteen oppilaitoksen kanssa.

Yhteistyö alan suurien toimijoiden kanssa voi poikia käytännön läheistä oppimista ja avata nuorille väyliä työelämään. Lisäksi se tuo koko Tampereen seudulle varmasti osaamista ja osaajia. Siinä yhdistyvät akateeminen huippu tutkimus, käytännön taidot ja yhteistyö elinkeinoelämän kansaa. Uusi yliopisto on innovaatiokeskittymä Tampereelle.

Tampereen tavoitteena on olla myös vuonna 2030 koulutuksen ja osaamisen kärjessä. Tämä pitää sisällään laadukkaan ja yhteisöllisen oppimisen, työhön johtavan koulutuksen ja osaamisen sekä osaavan työvoiman houkuttelemisen ohella heidän juurtumisensa tamperelaisiksi.

Uuden korkeakouluyhteisön menestys ja toisen asteen oppimispolut työelämään ovat kietoutuneet tiiviisti ja Tampereen kaupungin ja laajemmin koko seudun menestykseen. Ja tällä seudullahan tapahtuu: Tampere on suunnannäyttäjä monella saralla – eikä vähiten uusien mahdollisuuksien löytämisessä ja luomisessa.

Lauri Lyly
Tampereen pormestari
Taitaja2018 Tampere -tapahtuman suojelija